Regler for opptak

Grong kommune har et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for barn i 1.-4. klasse og for barn i 5.-7. trinn med særskilte behov.

Opptak skjer etter kommunens egne opptakskriterier, se § 7 i Vedtekter for skolefritidsordningene.