Supplerende opptak

Det er ledige SFO-plasser på Grong barne- og ungdomsskole og Harran oppvekstsenter

 

Har du sendt søknad?

Søknadene vil bli behandlet fortløpende og tildeles så lenge det er ledig kapasitet på skolefritidsordningene.
Dersom det kommer mange søknader samtidig vil de prioriteres etter opptakskriteriene i vedtektene.

Søk om ny eller økning av SFO-plass