Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Kommunen har tre privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale. Bor du hjemme og kan oppsøke fysioterapeuten selv er det i hovedsak en privatpraktiserende fysioterapeut du skal ta kontakt med. 

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annen behandler for å bestille time til fysioterapeut. Det er bare å ta direkte kontakt med aktuell fysioterapeut. 

Fysioterapeuter med driftsavtale

 

Grong Fysioterapi

Blåklokkevegen 14, i sokkelen ved Grong helsetun

  • Fysioterapeut Berta Loeng.
    Spesialist innen psykomotorisk fysioterapi.

     

  • Fysioterapeut Bjørn Olav Vist
     

Grong Fysikalske

Idrettveien 13. Del av Gronghallen

  • Bente Helen Storli

Hva koster det?

Helfo gir delvis eller full stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Du betaler egenandel avhengig av behandlingsform. Egenandelen kan føres på egenandelstak 2 (link). Behandlingen er gratis for barn under 16 år og ved yrkesskade.
 

Les mer om frikort for egenandelstak 2