Hjelpemidler

Har du behov for å låne et hjelpemiddel for å klare å mestre hverdagen selvstendig, kan du ta kontakt med fysioterapi-, rehabiliterings- eller ergoterapi-tjenesten i Grong kommune, for å få bistand til å finne en løsning.

Lån fra kommunalt hjelpemiddellager

Har du et kortvarig behov for hjelpemidler, for eksempel etter en operasjon, brudd eller annen skade som forventes å leges, kan du låne fra det kommunale hjelpemiddellageret. Dette kan for eksempel være:

 • Manuell rullestol
 • Rullator
 • Krykker
 • Dusjstol/dusjkrakk
 • Toalettforhøyer
 • Og mange andre hjelpemidler

Hjelpemidlene kan lånes ut for 3 måneder eller etter avtale, og skal leveres tilbake i rengjort stand etter endt behov.

Lån fra NAV hjelpemiddelsentral

Har du behov for hjelpemidler for en lengre eller varig periode (lengre enn 2 år, eller livet ut), kan du låne dette fra NAV Hjelpemiddelsentral. Det må da søkes på aktuelle hjelpemidler og det innvilges hjelpemidler etter kriterier:

 • Hjelpemiddelet skal være nødvendig for deg og ditt behov for mestring.
 • Hjelpemiddelet er hensiktsmessig i forhold til at du mestrer å bruke hjelpemidlet.
 • Det velges et hjelpemiddel som er den rimeligste løsningen som vil bedre din funksjon.
 • Hjelpemiddelet finnes ikke i vanlig handel.

Fysioterapi-, rehabiliterings- og ergoterapi-tjenesten bistår med å vurdere egnede hjelpemidler, skriving av søknad, samt tilpassing og opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Du kan da få et hjelpemiddel som er spesielt tilpasset din kropp og din funksjon.

Det må påregnes litt ventetid før hjelpemiddelet blir sendt ut fra NAV Hjelpemiddelsentral, alt etter lagerbeholdning og bestilling/levering dit. Hvis det haster med å få på plass hjelpemiddelet, kan det vurderes om du kan ha nytte av et midlertidig lån fra kommunen.

Det finnes hjelpemidler for det meste, bl.a. kan hjelpemidler være nyttige hvis du har utfordringer med:

 • Bevegelse
 • Syn
 • Hørsel
 • Hukommelse
 • Kommunikasjon

Hjelpemilder for syn og hørsel vurderes av egne kontaktpersoner i kommunen.

Enkle hjelpemidler

Enkle hjelpemidler er hjelpemidler som du må kjøpe selv, innenfor gruppen ADL-hjelpemidler (hjelpemidler for aktiviteter i dagliglivet). Dette gjelder bl.a.:

 • Tilpasset bestikk
 • Gripetang
 • Strømpepåtrekker
 • Lokkåpner
 • Tubeklemmer
 • Møbelforhøyningsklosser
 • og mye mer

Disse hjelpemidlene må man anskaffe selv, via hjelpemiddelbutikker, apotek og lignende. Man kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om tilskudd for anskaffelse av slike hjelpemidler. Vi kan hjelpe med søknad på dette. Tilskuddet kan søkes på hvert 4. år, hvis man fortsatt har behov, og er pr i 2022 på kr 2020,-.

Generelle regler for lån av hjelpemiddel

Hjelpemidlene hentes og bringes tilbake fortrinnsvis av lånetaker, eventuelt via privat hjelper som familie eller lignende, fra kommunens lager/utlevering ved Fysioterapiavdelinga.

Store hjelpemidler som sykesenger og annet som krever opplæring/tilpasning kan kommunen bringe, eventuelt hente innenfor de tidspunkt som er mulig.

Hjelpemidlene skal tas godt vare på og oppbevares forsvarlig. Det er viktig å passe på at batterier holdes oppladet og i god funksjon.

Hjelpemidlene lånes ut og registreres på den enkelte og skal IKKE lånes ut videre til annen person via lånetaker.

Hvis hjelpemiddelet skulle slutte å fungere/gå i stykker, ta kontakt med fysio-, rehab-, ergoterapi-tjenesten, slik at vi får sjekket ut dette. Det kan være behov for bistand fra kommunal vaktmester eller teknikere på NAV Hjelpemiddelsentral.

Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt på kveld eller helg (f.eks, personløfter, heis og elektrisk rullestol), kontakter du NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag, tlf. 917 81 122.

Lån av hjelpemidler er gratis.