Rehabilitering

Du kan få tilbud om rehabilitering hvis du har fått nedsatt funksjonsevne på grunn av alderdom, sykdom eller skade.

Hva får du?

Rehabilitering kan omfatte oppfølging av fysioterapeut, lege, sykepleier og hjemmetrener. Målet er at du skal få best mulig funksjonsevne, føle mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt og i samfunnet.

Du kan få tjenesten i ditt eget hjem, i nærmiljøet, på arbeidsplassen, på Namdal Rehabilitering IKS eller i sykeheimen, avhengig av behov og komplikasjoner. Rehabilitering gis for en begrenset periode.

Krav til søker

Du har fått nedsatt funksjonsevne og mestrer ikke lenger din hverdag som før. Det kan for eksempel gjelde forflytning, personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger, skole, arbeid eller andre aktiviteter.

Hvordan søker du?

Vennligst fyll ut skjema "Søknadsskjema for rehabilitering". Ved behov for bistand for utfylling, ta kontakt.
 
 
Søknad sendes:

Grong kommune
v/fysikalsk avdeling
Postboks 162
7871 GRONG

Hva koster det?

Rehabilitering i Grong Sykeheim eller Namdal Rehabilitering omfatter en egenandel. 
Namdal Rehabilitering har egne satser for egenandel og ukentlig serviceavgift. 
For rehabilitering ved Grong sykeheim gjelder prisen under.