Foreldre på sidelinja

Foreldre på sidelinja er et nytt folkehelsetiltak, utviklet i Grong.

Målet er å styrke nettverk og relasjoner rundt ungdommene våre, med både jevnaldrende, hjem, skole og andre voksne. Og å styrke ungdommen i seg selv.