Jordmortjenesten

Beige/hvite baby sko som står oppå en grønn hekk.  - Klikk for stort bildeSmå sko oppå en grønn hekk Votsis Panagiotis: www.pexels.com Når du er gravid kan du velge om du vil gå til jordmor og/eller fastlege i svangerskapet. Ta gjerne kontakt før uke 8, for å bestille den første kontrollen mellom uke 8 og 12 i svangerskapet. Ved første kontroll får du videre informasjon om anbefalte kontroller i svangerskapet. På kontrollen undersøker jordmor at barnet og du har det bra.
 

Hva tilbyr vi?

Hos oss får du helsehjelp gjennom svangerskapet, i forberedelse til fødsel og i oppstart av barseltiden. Vi tilbyr hjemmebesøk og kontroller etter fødsel med prevensjonsveiledning og helseundersøkelse for mor i uke 6 etter fødsel. Vi ønsker å ha fokus på din livssituasjon og det som er viktig for deg. Jordmor sin oppgave er å ivareta friske kvinner med normale svangerskap. Vi vil også identifisere risikogravide, og samarbeider derfor tett med fødeavdelingen og fastlegene. Jordmor har taushetsplikt. Du har krav på tolk, og krav på fri fra arbeidsgiver for å gå til svangerskapskontroll. Er du gravid og usikker, kan jordmortjenesten være et sted å få hjelp til å sortere tanker, følelser, og finne en retning videre. Har du for eksempel en utfordrende livssituasjon i forhold til økonomi, rus eller andre forhold som bekymrer deg? Vi og et tverrfaglig team på familiebasen, samarbeider og har kompetanse på å støtte familien i den livssituasjonen familien har. 

Svangerskap og fødsel

  • Helsekontroller for gravide.
  • Livsstil, kost og levevaner.
  • Hjelp til endringer som snus- og røykeslutt.
  • Psykisk helse og samtaler rundt din livssituasjon.
  • Arbeidsliv - på jobb med barn i magen.
  • Foreldreforberedelse og hvordan bli kjent med barnet i magen.
  • Fødselsforberedelse med fokus på mestring, valgfrihet og trygghet.

Barseltid

Jordmor tilbyr barselbesøk til alle familier kort tid etter hjemkomst fra sykehus. Hensikten med besøket er å ivareta mor og barns helse i nyfødtperioden, gi veiledning til en vellykket ammestart og gi støtte til foreldrene i den nye rollen.

Kvinnehelse

  • Etterkontroll etter fødsel.
  • Prevensjonsveiledning.

Etter fødsel

Når barnet er født får dere tilbud om videre oppfølging på Helsestasjonen 0 - 6 år. 

 

Hvordan få tilbudet?

For timebestilling ring jordmor, helsestasjonen eller legekontoret.
 

Hva koster det?

Alle timer hos jordmor er gratis.

 

Gode nettsider for dere som planlegger eller venter barn: