Avlastning for pårørende for voksne med funksjonsnedsettelse

Avlastning for pårørende for voksne med funksjonsnedsettelse

Formålet med avlastningsopphold i institusjon, er å gi pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver nødvendig ferie og fritid fra omsorgsarbeidet, slik at den omsorgstrengende kan bli hjemme så lenge som mulig. Tilbudet kan være rullerende 

Les mer om Avlastning for pårørende for voksne med funksjonsnedsettelse

Til toppen