Barn og unge som pårørende

Når en i familien blir alvorlig syk eller skadet opplever mange at livet endres. Ansatte i Grong kommune har, sammen med foreldre, plikt til å bidra til at mindreårige barn (0-18 år) får den informasjon og støtte de trenger.