Psykisk helseteam

Psykisk helseteam

Psykisk helseteam er en del av kommunens helsetilbud og har kontorer i familiebasens lokaler, sammen med ungdomsteam og helsestasjon.  

 

Hvem kan ta kontakt med Psykisk helseteam?

Psykisk helseteam er et tilbud til alle mennesker i alle aldersgrupper som opplever rus, psykiske eller psykososiale utfordringer i livet.

Det kan blant annet være livskriser, milde og moderate psykiske vansker, rusproblematikk, samt personer som har behov for oppfølging tilknyttet sitt behandlingsforløp forøvrig.

Tjenesten kan også være et tilbud til deg som er pårørende. Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss.

Hvordan få tilbudet?

Ta gjerne direkte kontakt eller du kan gå via lege eller andre av våre samarbeidspartnere. Vanlig åpningstid er mellom klokka 08:00 og 15:30. Hvis det er spesielle behov, kan avtaler inngås utover denne tidsrammen.

Hva tilbyr vi?

Tilbudet kan inneholde:

  • Individuelle samtaler
  • Parsamtaler
  • Familiesamtaler

Vi samarbeider med: NAV, legekontor, PPT, barnevern, sykehus (2. linjetjenesten), mental helse, frivilligsentralen, Frisk i friluft (turgruppe) og andre etter behov.

Hva koster det?

Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud.

Til toppen