Psykisk helseteam

Velkommen til Psykisk helseteam

Psykisk helseteam er en del av Familiebasen. Vi er et tilbud til alle mennesker i alle aldersgrupper som opplever rus, psykiske eller psykososiale utfordringer i livet.

 

Hvem kan ta kontakt med Psykisk helseteam?

Opplever du milde og moderate psykiske vansker, rusproblematikk eller livskriser kan du ta kontakt med oss.

Vi gir også tilbud til deg dersom du har behov for oppfølging knyttet til andre behandlingsforløp.

Tjenesten kan også være et tilbud til deg som er pårørende. Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme i kontakt med oss.

Hvordan få tilbudet?

Ta gjerne direkte kontakt eller du kan gå via lege eller andre av våre samarbeidspartnere. Vanlig åpningstid er mellom klokka 08:00 og 15:30. Hvis det er spesielle behov, kan avtaler inngås utover denne tidsrammen.

Hva tilbyr vi?

Tilbudet kan inneholde:

  • Individuelle samtaler
  • Parsamtaler
  • Familiesamtaler

Vi samarbeider med: NAV, legekontor, PPT, barnevern, sykehus (2. linjetjenesten), mental helse, frivilligsentralen, Frisk i friluft (turgruppe) og andre etter behov.

Hva koster det?

Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud.

Til toppen