Grongtur

Grongtur 2020-2021

  

Klikk for stort bildeForside brosjyre Grongtur 2020-20201 Grong kommune  

Siden 2008 har vi hatt Grongtur som er 20 merka turmål i kommunen. Grongturene er spredd rundt i Grong kommune. Noen av turene lange, andre korte. Noen turer kan en sykle, andre kan en gå på ski. Noen av turene er tunge, andre er lette. Kort sagt: turer som de aller fleste kan prøve seg på. 

Det er utarbeidet et klippekort som fås kjøpt sammen med brosjyren. Klippekort og brosjyrer selges på Grong kommunes servicekontor, turistkontoret på Hotell Grong, Langenes camping, Harran camping, Coop Marked Harran og Coop Bergsmo. Klippekortet skal benyttes ved å bruke klippetanga på hvert enkelt turmål. Alle turmåla har egne nummer.  

Grongtur


Ros, ris eller spørsmål?

Har du generelle betraktninger/innspill, ring kommunen på tlf. 74 31 21 00 eller e-post: postmottak@grong.kommune.no

Her er noen retningslinjer som en bør forholde seg til når en er ute i skog og mark

Til toppen