Elevinstruks - kulturskolen

  1. De som er tatt opp som elever binder seg for ett skoleår om gangen. Det skal likevel være en viss anledning til å bytte disiplin, eller søke om permisjon på spesielt grunnlag.
     
  2. Elevavgiften betales for ett semester om gangen. Det gis søskenmoderasjon på 30 % og 50 %, og fire eller flere søsken betaler for 2 hele elevplasser. Elever som har opplæring i et ekstra tilbud får 40 % moderasjon, men det gis ikke mer enn en moderasjon om gangen. Voksne betaler dobbel avgift.
     
  3. Foreldrene forplikter å påse at elevene møter presis og forberedt til undervisningen. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal det om mulig på forhånd gis beskjed om til elevens lærer, eller ved melding på første fremmøte etter fraværet. Elevene kan ikke få forsømte timer tilbake.
     
  4. Elever som regelmessig unnlater å møte til undervisning og/ eller ikke viser interesse for faget, kan utelukkes fra skolen.