Virksomhetsplan 2023/2024

Om virksomhetsplanen for kulturskolen

I løpet av den tiden du velger å være elev hos oss, vil vi prøve å legge grunnlaget for at du skal få en best mulig faglig og personlig utvikling, og for at du skal få ei aktiv og meningsfylt fritid. Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal trives hos oss, og ber deg og dine foresatte lese nøye igjennom denne informasjonen.

Påmeldingen er bindende for hele skoleåret.  Foresatte forplikter seg til å betale for elevplassen hele skoleåret (to semester) selv om eleven slutter i løpet av første semester. Dersom en elev likevel ønsker å avbryte undervisningen i avtaleperioden, kan permisjon innvilges etter skriftlig søknad. Oppsigelse utføres på elektronisk skjema, på kommunens hjemmeside. 

Avlyst undervisningstime mer enn to ganger i semesteret, som skyldes lærerfravær, gir grunnlag for tilbakebetaling av elevavgift.

Det foretas ingen tilbakebetaling selv om eleven slutter i løpet av skoleåret.

Oppsigelse før 22. september 2021 for nye elever er vederlagsfritt.

Elevavgiften betales to ganger i året (november og april). Størrelsen på avgiften fastsettes av kommunestyret.

Praktisk gjennomføring av undervisningen

Undervisninga foregår både i grupper og ved enkeltunderundervisning. Timene varierer fra 20 – 40 minutter. I år vil vi videreføre samspill og opptreden som de viktigste mål/ tiltak. Ønsker gjerne større foreldredeltagelse både på timene/ samtaler og som publikum.

Vi har et godt samarbeid med grunnskolene som tillater noe undervisning i skoletida, samt god oppfølging av SFO ved undervisning i tida elevene holder til der.

Hvor holder vi til og når er det undervisning

Vi holder nå som kjent til i kjelleren på Kuben, avdeling kulturskole - i våre nye flotte lokaler!

Rektor har også kontorplass her, ved siden av øvingsrom og arbeidsrommet til lærerne i kulturskolen.

Vi har lærermøter hver torsdag kl. 13.15 -13.30. Ingen undervisning i dette tidsrommet.

Undervisninga foregår i hovedsak på torsdager, men også noe på fredag.

Kontakt SFO for å søke plass ved behov for venting. Søkes på eget skjema til SFO.

Undervisninga følger skoleruta for grunnskolen.

Link til skoleruta

Elevinstruks

Elevene skal møte presis og forberedt til undervisningstimene. Fravær bør meldes på forhånd, gjerne en sms eller en telefonbeskjed. Elevene kan ikke få forsømte timer tilbake.  Gjentatt fravær uten melding og årsaksbegrunnelse kan føre til utelukkelse fra kulturskoletilbudet. Upassende oppførsel kan også føre til utelukkelse.

Link til elevinstruks for kulturskolen

Kontakten mellom foresatte/elev og kulturskolen er til vanlig knyttet til timene. Det er anledning til å overvære avtalte timer og vi ser gjerne at foresatte tar kontakt med lærerne eller skolens ledelse når det oppstår uklarheter, eller for spørsmål og merknader.

Vi legger til rette for mer og bedre samspill i år, og dette medfører gjerne noen endringer på timeplanen disse dagene. Mer samspill krever også at elevene fortsetter å øve jevnt, noe som gir økt deltagelse og positive opplevelser. Viktig å komme sammen sosialt og bli kjent i gruppa. Blir informert fra skolen/ lærer i god tid i forkant av samspill.

Ved skriftlig påmelding til huskonserter og andre opptredener forplikter elevene seg til å møte godt forberedt.