Kulturvern

 Det er en unik og ikke så godt kjent samling med middelderkunst i og fra kirkene i Grong. Både i Grong kirke og Gløshaugen kirke, og noe er samlet på Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Kommunedelplanen for kulturminner i Grong ble vedtatt i april 2015. Her finner du planen.

 

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner).

Til toppen