Søknadsportal kulturmidler og tilskudd Grong Kommune

Alle søkere i alle kategorier kan bruke samme søknadsskjema, men vil bli fordelt og behandlet under de gjeldende kategoriene under av saksbehandler.

Merk at fristen for å søke midler til "årlige kulturmidler" til lag, foreninger, grupper o.l. har frist 6. mai og da vil alle budsjetterte midler bli fordelt. Det er kommunestyret som bestemmer hvor mye som tildeles hvert år i de ulike kategoriene.
Saksbehandler er avdelingsleder kultur, Trond Martin Sæterhaug i Grong Kommune. 

Søknad om kulturmidler
Kategori Søknadsfrist
Sang og musikk 6. mai
Idrett og friluftsliv 6. mai
Barne og ungdomstiltak 6. mai
Teater og revy 6. mai
Skispor og lysløyper i Grong 22. desember
Andre kulturtiltak, prosjekter og aktiveteter, herunder spons Behandles fortløpende, men budsjettet kan bli brukt opp i løpet av året.

 
Søk kulturmidler

Artikkelliste