Søk kulturmidler

Kulturmidler

I tildelingen av kulturmidler vil foreninger med aktivitet for barn og ungdom opp til 20 år bli prioritert.
Søknadsfristen er 5. mai. Hver kategori er spesifisert i punktene nedenfor.

Søknad om kulturmidler
Kategori Søknadsfrist
Støtte til organisert musikkaktivitet
Tildeles administrativt i kommunen.
5. mai
Støtte til idrettslag og skytterlag
Tildeles av Grong idrettsråd.
5. mai
Støtte til lag og foreninger for barn og ungdom,
inkludert revy og teater:

Tildeles administrativt i kommunen.
5. mai
Tilskudd til lysløyper og trimløypekjøring:
Tildeles administrativt i kommunen.
Søknadene leveres inn så snart søkerne har oversikt over sine utgifter.

 
Søk kulturmidler

Kommunestyrets budsjett for Grong Kommune i 2020 har ikke avsatt kulturmidler til øvrige/ frie formål utover disse kategoriene.

Til toppen