Spillemidler

I tillegg til kulturmidler er det mulig å søke spillemidler 

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

Spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å gi befolkningen gode muligheter for å utøve idrett og fysisk aktivitet i både organiserte former og egenorganisert aktivitet. 
Det kan søkes om spillemidler til: 
•    Ordinære anlegg 
•    Nærmiljøanlegg 
•    Løypetiltak og overnattingshytter i fjellet (sendes ikke til kommunen men Den Norske Turistforening)  
•    Lokale kulturarenaer (NB:andre frister enn nedenfor ta kontakt for mer informasjon) 

 Få mer informasjon om spillemiddelordningen her

Søknadsfrist: 15.desember. Alle søknader skal leveres elektronisk.   
Vær oppmerksom på at det gjeldende anlegg må stå oppført i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Søk spillemidler elektronisk på ordinære anlegg og nærmiljøanlegg 

Søknadsskjema anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

Søknadsskjema lokale kulturarenaer 

Søknadsskjema for løypetiltak i fjellet og overnattingshytter 

Ta kontakt med kommunal saksbehandler for ytterligere informasjon om spillemiddelordningen