Søk spillemidler og tippemidler

Spillemidler/tippemidler og Frifond

I tillegg til kulturmidler er det mulig å søke spillemidler og frifond.

Spillemidler/tippemidler

Spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å gi befolkningen gode muligheter for å utøve idrett og fysisk aktivitet i både organiserte former og egenorganisert aktivitet.

Ta kontakt for mer informasjon om spillemidler.

Gå til iformasjon om spillemiddelordningen

 

Til toppen