Forurensning

Det blir fra 1.1.2020 forbudt å bruke mineralolje til oppvarming i boliger, og i driftsbygninger i landbruket etter 1.1.2025. Det vil da være mange nedgravde oljetanker som går ut av bruk etter nyttår, og lekkasjer fra nedgravde tanker kan gi lokal forurensning av grunn, jord og vann. Tanker som ikke er i bruk, skal tømmes for restolje, rengjøres og fjernes. 

Kommunen vedtok 12.09.2019 ei lokal forskrift slik at forbudet blir gjeldende over hele kommunen og uansett størrelse: Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Grong kommune, Trøndelag av 12.09.2019 nr 1117. 
 
Til toppen