Omsorgsboliger

Grong kommune har et relativt variert og bredt tilbud når det gjelder omsorgsboliger og boliger med oppfølgingsbehov. Disse boligene er behovsprøvd og tildeles etter en vurdering av Grong kommune.

 

Hvordan søke?

Fyll ut søknadsskjema for omsorgsbolig. Dokumentet må lastes ned og fylles ut manuelt.

Last ned søknadsskjema for omsorgsbolig (PDF, 34 kB)

Man kan kontakte avdelingsleder for hjemmebasert omsorg om hjelp eller spørsmål rundt søknadskjemaet.

Søknadsskjemaet sendes Grong kommune enten pr e-post eller pr post:

Send søknad via e-post:

Send e-post til postmottak@grong.kommune.no

Send søknad via brev:

Grong kommune v/Marit Aarlie
Pb. 162
7871 Grong

Brevet eller e-posten merkes med "Søknad om omsorgsbolig".

For boliger på Rønningentunet og Halgottoøkra

Gjelder søknaden boliger på Rønningentunet eller Halgottoøkrafylles søknadskjema ut på samme måte som ovenfor, men spørsmål rettes til Avdeling for funksjonshemmede.

Søknadsskjemaet sendes Grong kommune enten pr e-post eller pr post til: 

Søk søknad via e-post:

postmottak@grong.kommune.no

 

Send søknad via brev til avdeling for funksjonshemmede

Grong kommune v/Marita Ovesen 
Pb. 162
7871 Grong

Brevet eller e-posten merkes med  "Søknad om omsorgsbolig`"

Hvilke kriterier ligger til grunn for tildeling av omsorgsboliger?

Kriterier for tildeling

Hvor lang behandlingstid er det?

Normalt sett blir vil man få svar på søknaden i løpet av 1-2 uker, men noe lengre saksbehandlingstid må påregnes i ferieperiodene.

Hva skjer om det ikke finnes ledige omsorgsboliger boliger?

Da vil du bli satt på venteliste i påvente av ledige boliger som tilfredsstiller dine ønsker. Det er imidlertid ingen garanti for at neste  bolig blir tildelt deg selv om du står først på ventelisten , da det avhenger av blant annet andre innkomne søknader som kan bli betraktet som mer prekære i forhold til prioritering. Det er også noen boliger som er forbeholdt spesielle brukergrupper.

Depositum/forskuddsbeløp

Det kreves ikke depositum/forskuddsbeløp på noen av omsorgsboligene

Kan man søke bostøtte for en omsorgsbolig

Man kan få bostøtte når man bor i omsorgsbolig, men det avhenger av at man er i målgruppen og er fyller kriteriene for bostøtte.

Gå til informasjon om bostøtte

Beliggenhet

De fleste omsorgsboligene ligger i nærhet til Grong sentrum, men det finnes også noen som ligger i Harran sentrum samt på Rønningen.

Kart over kommunale omsorgsboliger i Grong sentrum

Kart over kommunale omsorgsboliger i Harran sentrum