Omsorgsboliger

Grong kommune har et relativt variert og bredt tilbud når det gjelder omsorgsboliger og boliger med oppfølgingsbehov. Disse boligene er behovsprøvd og tildeles etter en vurdering av Grong kommune.

Til toppen