Skjemabank

Her finner du kommunens digitale skjema. Noen skjema er elektroniske og noen må du skrive ut. Vi jobber med å få på plass flere elektroniske skjemaer.

Vi har kategorisert våre skjema. Se gjennom innholdsfortegnelsen for å få en oversikt over aktuelle tema hvor det finnes digitale skjema. Du kan også bruke søkefunksjonen på den enheten du benytter. 

Skjema innen følgende kategorier finnes:

Ansatte

Barnevern

Barnehage, kulturskole, SFO og skole

Barnehage

Kulturskole

Skole

 

Tilbake til innholdfortegnelse

Skolefritidsordningen (SFO)

 

Tilbake til innholdfortegnelse

Familieveiledning

 

Tilbake til innholdfortegnelse

Helse og omsorgstjenester

 

Klagerett på vedtak

Informasjon om hvordan du går frem om du ønsker å sende oss en klage. 
Gå til informasjon om klagerett

Tilbake til innholdfortegnelse

Kultur, idrett og friluftsliv

Motorferdsel i utmark (Snøscooter)

Kultur

 

Tilbake til innholdfortegnelse

Ledige stillinger

​​​Se oversikt over ledige stillinger

 

Tilbake til innholdfortegnelse

Legater

 

Tilbake til innholdfortegnelse

Offentlig ettersyn og høringer

Parkeringstillatelse

 

Tilbake til innholdfortegnelse

Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT)

 

Tilbake til innholdfortegnelse

Næringsprisen

Næringsprisen 2023

Tilbake til innholdfortegnelse

Plan- og bygningsloven

Er du privatperson?

Som privatperson kan du sende inn digitale søknader hvis du planlegger å søke om:

  • bygge eller rive tilbygg som er mindre enn 50 m2
  • bygge frittliggende bygning som er mindre enn 70 m2 og hvor ingen skal bo eller overnatte
  • rive frittliggende bygning  som er mindre enn 70 m2 og ikke er godkjent som bolig eller til overnatting
  • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel inne i en boenhet (for eksempel endre innvendig bod til stue, soverom eller kjøkken)
  • mindre skilt
  • vanlige driftsbygninger for landbruket

Gå til direktoratet for byggekvalitets nettsider for private

Er du profesjonell søker?

Gå til direktoratet for byggkvalitets side for profesjonenlle 

Tilbake til innholdfortegnelse

Pleie og omsorg

 

Tilbake til innholdfortegnelse

Salgs- skjenke- og serveringsbevillinger

Salgsbevilling for alkoholholdig drikke

Skjenkebevillinger

 

Har det skjedd endringer som påvirker bevillingen, må du melde dette fra til Grong kommune.  
Fyll ut skjema Skjema endring av skjenkebevilling

Serveringsbevilling


Har det skjedd endringer som påvirker bevillingen, må du melde dette fra til Grong kommune.  
Fyll ut skjema Skjema endring av serveringsbevilling

 

Tilbake til innholdfortegnelse

Voksenopplæring

Her kan du søke om:

  • Grunnskoleopplæring
  • Opplæring i Norsk
  • Realkompetansevurdering

Link til søknadsskjema for voksenopplæringen

Tilbake til innholdfortegnelse