Skolestarter?

Alle skolepliktige får tildelt skoleplass utfra registrert adresse i folkeregisteret. Folkeregistrert adresse bestemmer hvilken skole som er deres nærskole. 

Våren 6-åringen er skolestarter vil du få tilsendt et vedtak om hvilken skole barnet skal gå på. 

Hva gjør du etter vedtaket er mottatt?

Bekrefte skoleplass etter mottatt vedtak?

Det er ikke nødvendig, dersom barnet vil benytte skoleplassen.
 

Ønsker dere å bytte nærskole?

Dersom du ønsker skoleplass på den andre skolen, sendes klage i form av en søknad om bytte av nærskole. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. 
Trykk her om du ønsker mer informasjon og søknadsskjema for skolebytte.
 

Skal barnet begynne på privat skole?

Hvis du har søkt om skoleplass på en privatskole, tar du direkte kontakt med privatskolen og melder fra til nærskolen at barnet starter på privatskole.
 

Utsatt skolestart?

Du kan søke om utsatt skolestart for barnet. PPT Indre Namdal skal ha vurdert barnets utviklingsstatus og kommet med en tilrådning i sakkyndig vurdering. Trykk her for mer informasjon og søknadsskjema for utsatt skolestart