Send sikker digital post til barnevernet

Du kan sende sikker digital post til kommunen

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Send sikker digital post

Brukerveiledning og mer informasjon

For mer informasjon om brukerveiledning, se artikkel Send sikker digital post til oss