Ergoterapi

Ergoterapi skal hjelpe deg til å fungere optimalt i hverdagen når du har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade. 

Hva tilbyr vi? 

  • Trening av daglige gjøremål og andre ferdigheter
  • Tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner  
  • Kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler  
    Link til informasjon om hjelpemidler
  • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage eller skole 
  • Veiledning, informasjon og undervisning  
  • Tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging 
  • Hverdagsrehabilitering
  • Forebyggende hjemmebesøk

Ergoterapi kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser. 

 

Hvem kan få ergoterapi? 

Personer som har problemer med å klare daglige gjøremål, eller står i fare for å få problemer på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade. 

Kommunens helse- og omsorgstjeneste vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av ditt behov for ergoterapi. 

 

Hva koster det?

Ergoterapi er gratis.