Fysioterapi og ergoterapi for barn

Hva tilbyr vi?

Fysioterapeuten tilbyr:

  • Undersøkelse og vurdering av henviste barn med igangsettelse av tiltak i forhold til motoriske vansker
  • Deltakelse på 4mnd kontroll på helsestasjon
  • Tilrettelegging av barns oppvekstmiljø dvs. hjem, barnehage, skole og fritid
  • Formidling av aktivitetshjelpemidler
  • Forebyggende arbeid
  • På forespørsel kan vi delta på foreldremøter i barnehager og skoler

Fysioterapeuten arbeider hovedsakelig i barnets naturlige omgivelser som hjemmet, barnehage, skole, og den samarbeider tett med instanser tilknyttet barnet.  Den samarbeider også med fysioterapeutene som har driftstilskudd fra kommunen. Fysioterapeutene med driftstilskudd fra kommunen kan tilby bassengtrening og psykomotorisk behandling. Les mer om psykomotorisk behandling her. 

Ergoterapeuten tilbyr:

  • Kartlegging og veiledning i forhold til ombygging av nåværende bolig eller bygging av ny bolig.
  • Formidling av hjelpemidler

Hva koster det?

Fysioterapi og ergoterapi til barn under 16 år er gratis. 

Hvor finner du oss?

Vi holder til i sokkelen på Grong Helsetun (Blåklokkeveien 14).