Rusomsorg

Rusomsorg er en del av oppgavene som familiebasen har ansvar for i Grong kommune.  

Tjenesten er et tilbud til mennesker med rusrelaterte utfordringer, samt pårørende og samarbeidspartnere. Vi tilbyr lavterkseloppfølging gjennom oppsøkende arbeid men også råd, veiledning, informasjon og mestringssamtaler.
Tilbudet er rettet til deg som har utfordringer i forhold til alkohol eller andre rusmidler.

Hvordan ta kontakt?

 Ta direkte kontakt med:
Ved øyeblikkelig hjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta tlf. 116117.

Du kan også komme i kontakt med oss gjennom å fylle ut en elektronisk kartlegging som vil hjelpe oss å tilby riktig hjelp. Trykk på knappen "Link til elektronisk kartlegging" under og logg inn med BankID. Når du har logget inn vil du få et valg om å se om introduksjonsfilm som forklarer deg hvordan du skal gjennomføre kartleggingen. Når du har fullført en kartlegging vil vi i Familiebasen få et varsel om dette og vi tar kontakt med deg for videre oppfølging.

Link til elektronisk kartlegging

Ruskontrakter:

Familiebasen kan tilby frivillige ruskontrakter og har ansvaret for gjennomføringen og samtalene knyttet til de frivillige ruskontraktene. 
I de tilfeller der ungdom kan få "Avtale om oppfølging" -ruskontrakt, som et strafferettslig alternativ reaksjon på lovbrudd knyttet til rus har konfliktrådet et koordineringsansvar, mens Familiebasen har ansvaret for deler av gjennomføringen.