Hovedopptak nytt skoleår

Det er ett hovedopptak for skolefritidsordningene i Grong. 
Alle søknader som kommer inn i perioden 1. januar til 15. mars regnes som søknader til hovedopptak.

Søknadsfrist er 15. mars.

Søk om SFO-plass 

 

Regler for opptak og vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Grong

Har du fått tildelt SFO-plass?

Den beholder du fram til barnet går ut av 4. klasse eller plassen sies opp.

 

Ledige SFO-plasser etter hovedopptak?

Bemanningen i SFO settes for kommende skoleår med utgangspunkt i hovedopptaket.

Hvis det er ledige SFO-plasser i løpet av skoleåret, vil de bli annonsert under supplerende opptak.

Se ledige SFO-plasser og søknadsfrister