Aktuelt

Til informasjon:
Det vil bli avholdt brannøvelse ved helse- og omsorgstunet 3. november 2021. I tidsrommet kl. 16.00 - 21.00 vil det være aktivitet i deler av bygget.  Brannmannskap og utrykningskjøretøy vil delta på øvelsen.
 

Søndag den 24. oktober går årets TV-innsamlingsaksjon av stabelen. 

I år går innsamlingen til Plan Internationals arbeid for å bekjempe barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort mens hun fortsatt er barn, og denne utviklingen ønsker vi å stoppe! Barneekteskap er vold mot barn. Les mer om TV-aksjonen på aksjonens egne nettsider.

Gå til TV-aksjonens nettsider.

Vi retter en stor takk til alle som har sagt ja til å bidra som bøssebærere. Deler av Grong vil i løpet av søndagen få besøk, og muligheter til å gi penger i bøssa. Andre betalingsmåter som kan benyttes og allerede er åpne for innbetaling er Vipps, SMS og en egen bankkonto. Ved betaling gjennom Vipps og bankkontonummeret blir summen registrert på Grong kommune under statistikken http://giverstafett.no. Ved betaling gjennom SMS blir summen registrert i kommunen til mobilnummerets eier.

VIPPS: Et valgfritt beløp kan vipses på nummeret som står oppgitt på bøssa og post-it-lappen som blir klistret på døra om du er borte (2133). I år er det også en QR-kode på bøsseetiketten. Den kan skannes med Vipps-appen slik at det går an å gi via mobil mens bøssebæreren er på døra.

TV-aksjonskonto: 8380 08 09005.

SMS: Ved å sende TVA til 2133 støtter du aksjonen med 300,-.

 

Det er fortiden stor pågang på telefonen, vi minner derfor om at du kan bestille time eller forny resept på pasientsky.

Drop-in på Kuben følgende dager:

  • Mandag 25. oktober, 17.00 - 20.00
  • Tirsdag 26. oktober, 17.00 - 20.00

De som allerede har en legetime eller avtale på laboratoriet i nærmeste fremtid, kan få satt vaksinen da.

Koronavaksine og influensavaksine gis ikke samtidig, og det anbefales minimum én ukes intervall. Dersom det oppstår konflikt mellom vaksinasjon mot covid-19 og influensa blant fullvaksinerte, bør influensavaksinasjon prioriteres først.

Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet.
Fylkeskommunen vil stimulere det lokale arbeidet, og ordningen med tildeling av tilskudd er et område som skal bidra til dette.
Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å gjøre denne tilskuddsordningen kjent blant ideelle organisasjoner/aktører i lokalsamfunnet.

Søknadsfrist er 10. november 2021

 

Trøndelag fylkeskommune informerer om at det vil pågå vedlikeholdsarbeider på FV7040 ved Skottleiken/Brurabenken i perioden 7 - 20.oktober 2021.

Justering av aldersgrense på barnebillett fra 4. oktober

Aldersgrensen på barnebilletten i hele Trøndelag utvides fra 4. oktober slik at du betaler barnebillett fra du er 6 år til og med 19 år. Barn under 6 år reiser gratis.

Norge åpnes opp og den nasjonale koronaberedskapen trappes ned. Dette har også betydning for Grong kommune. Grong kommune forholder seg til de nasjonale anbefalingene.

Selv om landet åpnes opp er det viktig at vi tar hensyn til hverandre.

Om du har du spørsmål om vaksine, skal de rettes til vaksinetelefonen.
I uke 39 er telefonen bemannet kun onsdag og torsdag i perioden kl. 08.00 - 15.00.

 

 

 

Morgendagens tur i regi av Frisk i friluft går til gapahuken på Jørum.

Til toppen