Aktuelt

I forbindelse asfaltarbeider og flytting av dagens gjenvinningsstasjon til ny gjenvinningsstasjon på Vårryggen, vil stasjonen være stengt en kortere periode.

Siste åpningsdag før stenging er torsdag 3. juni

Første åpningsdag nytt anlegg er torsdag 24. juni.

Program for dagen

 • 08:00 - Flaggheising
  Flaggheising på kommunale flaggstenger. Grong Musikkforening heiser flagget ved Kulturhuset Kuben.
   
 • 09:30 - Nasjonaldagssending (videosending via Facebook og Youtube). Sendinga er tilgjengelig utover dagen.
  • Marsj av Grong Musikkforening
  • Hilsen fra ordfører Borgny Grande. Appell ved Sofie Skogen, russepresident Grong vgs.
  • Diktet «17. mai 1940» (N. Grieg) ved Anna Elisabeth Eriksen Fiskum, Maria Smevik og Najah Omar fra 7. klasse GBU
  • Marsj av Grong Skolemusikk/ Grong Kulturskole
  • Hovedtale 17. mai i Grong ved Erik Stene
  • Hilsen og gratulasjon på dagen fra grongrussen og 5. klasse ved GBU
  • Nasjonalsangen synges av barn ved Grong Kulturskole
    
 • 10:30 - Markering ved Grong Helse- og omsorgssenter
  Grong musikkforening, Grong skolemusikk og 5. klasse ved GBU marsjerer kl. 10:20 en kort sløyfe fra kulturhuset og rundt Sundspetringen, tilbake rundt framsiden av kommunehuset og inn på tunet til Grong Helse- og omsorgssenter. Musikkforeningen spiller så for beboere og ansatte kl. 10:30. 5. klasse synger nasjonalsangen og roper hurrarop. På grunn av smittevern ønskes ikke folkeforsamlinger langs løypa utover beboere langs rute, familiemedlemmer til 5. klassinger og innbyggere med et ekstra følt behov for å oppleve et 17. maitog nå. Disse kan ta oppstilling i god avstand langs løypa uten at det oppstår større forsamlinger. Togets front består av ordfører Borgny Grande, politikontakt Birger Håpnes og russepresident Sofie Skog i tillegg til én representant hver fra Bergsmo, Harran og Grong som utgjør flaggborgen.
   
 • 11:00 - Kransnedleggelse på soldatgrava ved Grong Kirke
  Grong- og Harran pensjonistforening legger krans på soldatgrava uten publikum og leser diktet «17. mai 1940».
   
 • 12:00 - Hele Norge synger «Ja, vi elsker dette landet»
  Alle innbyggere i Grong oppfordres til å synge nasjonalsangen samme med hele landet.
   
 • 12:00 - Nabolagsfeiring av 17. mai
  Innenfor gode smittevernregler oppfordrer vi nabolag og mindre grender/områder til å spasere en tur i nabolaget med finklær på fram til ca. kl. 13. Ha gjerne med flagg og vink til andre som er ute. Dersom noen nabolag har organiseringer/initiativ innenfor godt smittvern, så er det opp til dere. Men Grong kommune henstiller om at ingen aktiviteter samler flere enn 20 personer på ett avgrenset område og at avstandskrav mellom kohorter overholdes.
   
 • Hele dagen: Omreisende korps
  Grong Musikkforening spiller på Øvre Nausthaugen (ca. 09:00), Tømmerås (ca. 09:45), Bergsmo (ca. 11:30), Harran (ca. 12:30). Konovassmusikken spiller på Formofoss (ca 14:00) og utvalgte steder Bjørgan (ca 14:30-15:00). Det henstilles om å ikke skape forsamlinger utover spredte kohorter ved spillestedene.
   
 • 19:00 - Loddtrekning av 5. klasse GBU
  Loddtrekningen publiseres Grong Kommune sine facebooksider og facebookarrangement. Vinnere blir kontaktet.
   

#grong1705 - Del dine bilder med oss

Innbyggere oppfordres til å dele bilder i sosiale medier fra sin dag med emneknagg #grong1705

Endret fyringsmønster kan føre til behov for feiing. Ta kontakt med Namdal Brann- og Redningsvesen dersom din husstand har benyttet vedfyring mer enn normalt i vinter, enten på grunn av hjemmekontor eller uvanlig kuldeperiode.

Vi kan nås på 915 90 910 eller 482 50 762.

 

Trøndelag fylkeskommune lyser også i år ut en tilskuddsordning for å gi ungdom sommerjobb!

Det er ingen positive covid-19 tester i Grong for tiden. 

Grong kommune følger de nasjonale retningslinjene. 

Reglene som gjelder nå finnes på nettsiden til regjeringen (sist endret 16. april).

Link til regjeringens informasjon om gjenåpning

Vi åpner nå opp for møter, treninger og arrangement der det er deltakere fra kommunene i Namdalen. Deltakere fra andre kommuner må avtales særskilt med kommuneoverlegen. 

Vi anbefaler: 

 • Hold 1 meters avstand.
 • Er det vanskelig å holde en meters avstand, anbefales det å bruke munnbind. 
 • Minst mulig besøk til og fra innbyggere i kommuner som har økt smittetrykk.

Med vennlig hilsen

Borgny Grande 
Ordfører Grong kommune  

Det foretas vaksinering ukentlig, og det har kommet nye nasjonale anbefalinger som blir gjeldende fra natt til fredag 16. april.
Vi har og noen anbefalinger som vi oppfordrer deg til å følge.

 Vi beklager at det kan oppstå noe venting, og ber publikum om å ta kontakt senere eller sende beskjed via Pasientsky.

NB! Det er ikke mulig med direkte timebooking for alle leger enda, velg derfor "Annen henvendelse", og skriv inn timebestilling der.

Det er en begrensning på maks to friske besøkende pr. beboer pr. gang. Det er fortsatt slik at dere ringer på forhånd for å avtale besøk.

Det er nå klart for å bestille timer via PasientSky. Gå til nettsiden https://my.pasientsky.no/no/ eller eller bruk appen PasientSky

Trenger du innføring i appen PasientSky?
Gå til hjelpesider for appen PasientSky:

Vi oppfordrer publikum til å bruke disse løsningene både for timebestilling, reseptbestilling, prøvetaking m.m., da det for tiden kan være vanskelig å komme gjennom på telefonen til legekontoret"

I forbindelse med bytte av journalsystem for legekontoret vil pasienter fra 18.03.2021 kunne bestille time hos Grong Legekontor gjennom pasientportalen til Hove Total.

Gå til nettsiden til Pasientsky for å logge inn på pasientportalen.

Pasienter vil også kunne bestille timer gjennom PatientSky-App.

Gå til Pasientskys nettsider for informasjon om hvordan man kan enkelt laste ned PatientSky App.

Pasienter vil også kunne sende reseptforespørsler, ha e-dialog og starte e-konsultasjon når de logger seg inn i pasientportalen eller i appen. Pasienter vil kunne motta varsler på e-post, SMS og i appen.

Til toppen