Aktuelt

Kulturprisen deles årlig ut til en person eller lag/organisasjon i Grong som har gjort en spesiell innsats på kulturområdet i Grong kommune.

Frist for innsending av forslag?

10. november 2020.

Hvordan sende inn forslag?

Forslaget med grunngjeving kan sendast på én av følgende måter:

På grunn av koronapandemien vil årets influensavaksinering gjennomføres etter smittevernreglene som gjelder i landet. 
Legekontoret vil gjennomføre vaksinering i kjelleren på kommunehuset. 

Frem til 1. desember er det kun mennesker i risikogruppen som får tilbud om vaksinering.

Tidspunkt for vaksinering:
Onsdag 28.oktober klokken 0900 til 1500 
Tirsdag 03.november kllokken 1730 til 2100

Påmelding:
For påmelding ring 468 39 776. Telefonen er åpen tirsdag 20.oktober og onsdag 21.oktober. 

Følgende gruppe skal ta direkte kontakt med helsestasjon for vaksinasjon:
•    Barn som tilhører risikogruppen og husstandsmedlemmer til disse.
•    Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
•    Telefonnummer: 99168466 eller 94888604

 

Er du i risikogruppen og har en avtalt legetime i høst? Da kan du ta kontakt med legekontoret for å få influensavaksinen samtidig som du har legetime. 

 

Egenandel: 50 kroner
 

Kommunene i Indre Namdal er i prosess med å bygge opp en egen legevakttjeneste fra 01.01.2021. 

Grong kommune, vertskommune for legevaktsamarbeidet i Indre Namdal, søker etter privatpraktiserende lege som legevaktslege lokalisert i Grong.

Søknadsfrist 1. november 2020

 

Søk stilling

 

12.10.2020

Grong kommune registrerer en økende frykt for koronasmitte i Grong etter at det på fredag ble kjent at det var en positiv koronatest her. Vi ønsker derfor å gå ut med litt mer informasjon. 

Den koronasmittede i Grong er her i forbindelse med anleggsarbeid, og har ikke vært i kontakt med Grong-samfunnet. Alle nærkontaktene er kartlagt og satt i karantene.
 

Hilsen ordfører Borgny Grande

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021  fra Sametinget, gjennom ordningen 

Tilskuddene gjelder for 2021

Søknadsfrist

1. november 2020

Har du spørsmål?

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Gå til sametingets nettsider

I år arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen Demensaksjonen for tjuende gang, i år uten bøsser. På grunn av koronaepidemien kan vi i år ikke gå fra dør til dør og ha den tradisjonelle bøsseaksjonen. Vi i Grong Demensforening vil i år oppfordre alle i Grong kommune om å støtte opp om arbeidet for å bekjempe demens ved å sende en gave på VIPPS til 541662 Grong Demensforening.

Vi samarbeider med elever ved Grong barne- og ungdomsskole som har valgfag «innsats for andre». Elevene vil delta på stand tirsdag 22.sept. på Coop Harran, Rema Grong og Grong Kjøpesenter.

Utfordring for samfunnet - tragedie for dem som rammes

Demens er en dødelig hjernesykdom som griper brutalt inn i hverdagen til den som selv har en demens og familien. Det kreves stor innsats i årene som kommer før vi kan stoppe eller bremse alzheimers sykdom og andre demenssykdommer. Når en effektiv behandling lar vente på seg, er det fordi vi fortsatt vet for lite om årsakene til demens. For å kunne utvikle en kur, trenger vi mer kunnskap om hva som skjer i hjernen, fra den er normal til den blir syk.

Forsker for å finne behandling

Demensaksjonen gir deg mulighet til å støtte livsviktig forskning. Flere forskere ser det nå som sannsynlig at vi vil kunne knekke demenskoden. Vi ser fram til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens., men for å kommer dit, må det mer forskning til.

Det er denne forskningen Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn penger til gjennom Demensaksjonen. Med din gave kan dyktige forskere gjøre sitt ytterste for at færre får demens, og vi kan hjelpe dem som er rammet til å mestre hverdagen.

Gi ditt bidrag og vær med på å stoppe demens!

Hver krone teller!

Du kan også sende ditt bidrag direkte til konto 4448.16.43543

Eller VIPPS nr . 541662 – Grong Demensforening.

FAKTA

  • I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.
  • På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.
  • Demens er en dødelig hjernesykdom.
  • Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
  • Demenslinjen er bemannet av sykepleiere med spesialkompetanse, som svarer på spørsmål om demens. Ring: 23 12 00 40

Fra onsdag 12. august 2020 er det innført nye testkriterier. Det er viktig at alle som tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg.

 

 

Første skole-/barnehagedag er mandag 17. august 2020.
 

Er du i isolasjon eller karantene?

Da kan du delta i en studie om korona/COVID-19.

Resultatene fra studien vil kunne bidra til en bedre håndtering både av denne epidemien og av eventuelle senere epidemier.

Du er velkommen til å delta hvis du er:

  • 18 år eller eldre
  • i isolasjon eller karantene

Last ned innbydelse til å delta i studien

Lag, foreninger samt andre som ønsker å leie tid i hallene på faste tidspunkt og dager må søke om dette. 
Søk om halltid 

Søknadsfrist: 24.08.2020  

Det skal påføres om det skal leies garderobe, samt hvilken treningsgruppe søknaden gjelder (eks J16, G16, Trim, Alle) dette for at man skal kunne kombinere garderobebruk om mulig. 
Det må beskrives dager, tidspunkt og ønsket leid areal. 

Om det er ønske om å leie til arrangement så bør det også medtas da man vil bli prioritert om hallen er ledig. 

Grong kommune vil sammenstille søknadene til et forslag om fordeling som skal fastsettes etter enighet mellom søkerne i halltildelingsmøte den 24.08.2020 klokken 18.00 på møterom Grana (Kuben), 

Til toppen