Aktuelt

Grong kommunestyre vedtok i sitt møte den 22.06.2022, sak 30/22, «Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2030». Planen legger de overordnede føringene for kommunens arbeid i kommende år, og skal legges til grunn for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 kan ikke vedtaket påklages.

Dokumenter i saken:

Grong kommune planlegger videre bosetting av ukrainere. Vi kan få bosettinger også i sommer. Det er viktig at bosatte snarest mulig får en god hverdag i kommunen. Hvis det er lag og foreninger som har aktiviteter i sommer som kan være en god inkluderingsarena for nybosatte, ber vi om tilbakemelding om det. Se kontaktinformasjon nederst.  Vi kan da høre fra oss når vi bosetter barn, unge og voksne som kan delta i din aktivitet.

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1. september.

For å benytte tjenestene på Helsenorge må du først samtykke til bruk av dine helseopplysninger. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller endre det.

Les mer på sidene til Helse Norge om hvordan tjenestene benyttes.

Grong kommune mottar i dag de første flyktningene fra Ukraina. Vi ønsker dem velkommen!

Informasjon om bosettingsarbeid og flyktningtjenesten finner du på nettsiden til Grong kommune:

Link til flyktningtjenesten

Grong menighetsråd som kirkelig fellesråd har laget et forslag til "Forskrift om gravplassvedtekter for kirkegårdene i Grong kommune". Alle interesserte kan uttale seg.

Mer informasjon om dette finner du på Grong kirkes egen nettside.

Spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å gi befolkningen gode muligheter for å utøve idrett og fysisk aktivitet i både organiserte former og egenorganisert aktivitet.

Vegen blir stengt inntil videre i påvente av geoteknisk utredning.

De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose hvis de ønsker det. 

Ta kontakt på vaksinetelefonen innen 1. juni

Dette er siste gang det blir kjørt 50-timers kurs. Kurset går på språket norsk, i Grong i juni.

Ta kontakt med Monica Fiskum Ribe på Grong voksenopplæring for informasjon om pris og tidspunkt.

 

Til toppen