Aktuelt

Det er ingen positive covid-19 prøver så langt i dag, men vi har ikke fått svar på alle testene enda.

Barnehage

Vi planlegger å åpne Rønningen barnehage på mandag.

Grong barne- og ungdomsskole

Alle skoleklassene ved Grong barne- og ungdomsskole og Grong videregående skole som har vært i karantene er tilbake på skolen på mandag.

Husk avstand, og følg anbefalingene

Jeg minner om at vi fortsatt må holde avstand, holde karantenereglene, bruker munnbind der det er vanskelig å overholde anbefalt avstand, sprite og vaske hender.

Ta vare på hverandre! God helg!

Med vennlig hilsen

Borgny Grande

Ordfører Grong kommune

I skrivende stund er det 25 personer som har testet positivt på covid-19 siden 1.januar i Grong. Det er ingen endringer siden onsdag kveld. 
Vi ser en klar sammenheng mellom de positive testene etter 1.januar. Det er nærkontakter og husstandsmedlemmer til smittetilfeller som har testet positivt de senere dagene.  

 

Det ble tidligere i dag meldt om 6 nye personer som har testet positivt på covid-19 i Grong. Som følge av dette settes en klasse til ved Grong barne – og ungdomsskole i karantene.  

Det er i dag 29 personer som har testet positivt på covid-19 i Grong. 23 av disse har testet positivt etter 1. januar 2021.  

Det er gjennomført smittesporing på alle personer som har testet positivt. Vi ser en klar sammenheng mellom de positive testene etter 1.januar. Det er nærkontakter og husstandsmedlemmer til smittetilfeller som har testet positivt de senere dagene.  

6 personer har testet positivt på covid-19 tirsdagskveld, 26/1 2021. De positive testene er i sammenheng med tidligere smittetilfeller. 

Mer informasjon kommer. 


Borgny Grande
Ordfører 
tlf: 95 93 70 94 
 

Alle elever og ansatte som er i karantene i 1., 3., 4. og 5. klasse skal ta korona-test onsdag 27. januar. Dere vil i løpet av tirsdag 26. januar motta tekstmelding med informasjon om tidspunkt og sted for test. 

Det er ikke nødvendig å ringe koronatelefon for å få tidspunkt for test. 

 

Mange er nå bekymret for smittesituasjonen i kommunen. Kriseledelsen vil rose alles innsats i denne situasjonen. 
Vi registrerer at mange er flinke til å bruke munnbind og tar hensyn til andre når man er ute på butikk, m.m. 
Ansatte spesielt innen helse, renhold, skole og barnehager gjør en formidabel jobb hver dag.

Det kan oppleves litt lenger ventetid på legekontoret da det fortiden er stort arbeidspress på kontoret.

Antall smittede

I januar har det til nå blitt registrert til sammen 16 smittede i Grong. De siste personene som har testet positivt på covid-19 er knyttet til smittesituasjonen på Rønningen barnehage. Det er ingen indikasjoner på smitte utover smitteutbruddet på Rønningen barnehage. 

Mange er testet og i karantene

Det har vært, og gjennomføres, mange tester i Grong. Når alle planlagte tester denne uken er gjennomført er nær 400 personer testet, dette tilsvarer 16% av befolkningen i Grong. Det er pr. i dag nær 300 personer i karantene. Kriseledelsen mener situasjonen er under kontroll, men oppfordrer alle om å fremdeles være flinke til å holde avstand, vaske/sprite hender og ha minst mulig sosial kontakt i tida framover.

Andre tiltak:

Sykeheimen er stengt for besøk. 
Frivilligsentralen er også stengt.
Andre tilbud går som vanlig innenfor nasjonale retningslinjer for smittevern.

Borgny Grande
ordfører

3 personer har testet positivt på covid-19 søndag 24. januar i Grong. De smittede er husstandsmedlemmer med tidligere smittetilfeller.

En klasse ved Grong videregående skole er satt i karantene. Smittesporingsteam i kommuner med elever i den berørte klassen er kontaktet og smittesporing er igangsatt.

Den 23.01. ble det påvist 5 nye tilfeller av korona i Grong. Disse er husstandsmedlemmer til tidligere smittetilfeller tilknyttet Rønningen barnehage.

Karantene

På bakgrunn av dette velger Grong kommune å sette fire klassetrinn ved Grong barne- og ungdomsskole i karantene. 1., 3., 4. og 5. klasse skal ha hjemmeundervisning til 31. januar. Foresatte får informasjon direkte fra skolen.

Det presiseres at forskning viser at barn spiller liten rolle i smittespredning, og vi har hatt dialog med FHI om dette. Derfor er det bare barna og lærerne som er i karantene, ikke deres husstander. 

På Rønningen barnehage satte vi også husstandene i karantene fordi det der var flere voksne som var smittet. 

Vi har heller ikke ved smittesporing fått mistanke eller indikasjoner om at det dreier seg om mutert virus. For sikkerhetsskyld er tester sendt til analyse.

Testing

Det planlegges testing av alle nærkontakter som er i karantene. Alle får beskjed. Inntil videre ber vi om at husstander til barna følger anbefaling fra Grong kommune, og tester seg også ved tegn til luftveisinfeksjon.

Det er testet mange personer de siste ukene i Grong. Det er betryggende at all testing viser at de smittede er nærkontakter til allerede smittede. 

Grong kommune minner om at alle med luftveissykdom bør teste seg, og generell anbefaling er å holde seg hjemme til man er frisk. 

Andre tiltak 

Frivilligsentralen stenges og sykeheimen er fremdeles stengt.

Smitte er noe alle kan få. Vi oppfordrer om å ta godt vare på hverandre, og at alle følger nasjonale retningslinjer:

 • Hold avstand
 • Vaske hender
 • Færrest mulig besøk.

Borgny Grande

ordfører

 

5 personer har testet positivt på covid-19 lørdag 23. januar.

Disse er husstandsmedlemmer til tidligere smittetilfeller, og de har vært i karantene.
Smittesporing er gjennomført.

I forbindelse med Regjeringens innføring av strenge tiltak i og rundt Nordre Follo ber Grong kommune folk som har vært i Nordre Follo eller nabokommunene om å være ekstra forsiktige og unngå nærkontakt. Dette gjelder personer som i de siste 14 dagene har besøkt eller oppholdt seg i en eller flere av disse kommuner: 

 • Nordre Follo
 • Oslo
 • Enebakk
 • Ås
 • Vestby
 • Nesodden
 • Indre Østfold
 • Moss
 • Frogn
 • Våler

Ved symptomer på covid-19 bør du ta kontakt med legevakt 116 117 i helgen. Hvis du ikke har symptomer ber vi om at du tar kontakt med Koronatelefonen ( tlf: 948 14 481) på mandag, for å avtale testing. 

Vi gjør dette for å være mest mulig i forkant av situasjonen. 

Borgny Grande
ordfører

Til toppen