Aktuelt

Familiebasen i Grong samarbeider med Lierne, Røyrvik og Namsskogan om psykisk helsetjenester for innbyggerne. 

Les mer om det interkommunale samarbeidet innen psykisk helse og rus.

Prosjektet med formål om å utrede mulighetene for felles legetjeneste i Indre Namdal har ansatt prosjektleder og startet opp med aktiviteter. 

Torsdag  i  uke 46  starter en ny HUNT-undersøkelse, Aldring i Trøndelag/ COVID opp i Grong. I løpet av et par uker i november vil ca 1000 grongninger få en invitasjon til å delta.

Alle som deltok i HUNT4 i Grong for fire år siden vil denne gangen bli invitert til å delta, forteller prosjektleder i HUNT, Vigdis Hjulstad Belbo.

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell. Kommunen bes sende denne informasjonen videre til relevante mottakere i egen organisasjon.

Snåsa og Lierne Heimevernsområde gjennomfører i perioden 24.10.2022-31.10.2022,  årlig trening. 

Treningen gjennomføres hovedsakelig i tilknytning til Værnes Garnison (Stjørdal) og Svarvamoen skytterhus (Snåsa), men det kan være aktiviteter som av praktiske årsaker blir gjennomført andre steder. Særlig berørte grunneiere vil bli kontaktet. Aktivitetsnivået vil kunne oppleves som tiltakende gjennom perioden. 

Kontaktinformasjon Snåsa og Lierne Heimevernsområde:

  • Liaison Lierne og Røyrvik - Kapt Aspnes, mob 952 46 944
  • Liaison Namsskogan og Grong - Kapt Trones, mob 456 13 982
  • Liaison Snåsa - Kapt Seljelid, mob 913 59 188
  • Områdesjef Kapt Jørstad, mob 951 15 754

Bassenget har nå vært i prøvedrift og vi skal offisielt åpne det nye tilbudet utenfor Kuben!

Tid og sted: Tirsdag 18. okt. kl. 13.

Kake til voksne og is til skolebarna.

Det blir mulig å se inne i anlegget etter åpning og fram til kl. 15. 

MNA ikke har lov til å ta imot slakteavfall, men kan da imot bein og skinn.  Skinn og bein kastes i restavfall.

FV7030 Medjåvegen vil bli stengt ved Hallgotto (FV7030 K S1D1 m8612-9114) ifm stikkrennebytte torsdag 06.10.22 fra kl 21:00 og frem til fredag morgen kl 06:00.
Vegen vil være helt stengt i tidsrommet arbeidet pågår. 

 

Til toppen