Aktuelt

Nå er løsningen for lønnskompensasjon klar og NAV trenger hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene til permitterte. 

ttps://www.nav.no/no/person/arbeid/klar-til-a-betale-ut-lonnskompensasjon


 

Mellom 15. april og 15.september er det forbudt å gjøre opp ild i
eller i nærhet av skog og annen utmark.

Det er etablert to ordninger for tilskudd til å ta inn ungdom til sommerjobb. Målet er at det skal etableres flere sommerjobber for ungdom.  
Den ene er etablert av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Sparebank1 SMN.
I tillegg har Sparebank1 SMN etablert en egen ordning. Det er meningen at en kun kan få ett tilskudd pr. ungdom, men det kan søkes på begge ordningene hvis en ønsker å ta inn mange ungdommer.  
 

Det er nå kommet noen endringer fra myndighetene som gjelder besøk på sykeheimen. Det er to områder som er viktig å merke seg:

  • Besøket kan nå foregå på rommet til beboer. Trenger ikke lenger å bruke besøksrom. Det fører til bedre kapasitet for besøk.
  • Besøket kan foregå når det passer dere, og har ingen tidsbegrensning. Det fremdeles gjøres avtale med avdelingen før besøket.

Grong Folkebibliotek åpner igjen som vanlig. Åpningstid er mandag til fredag kl. 09-16.
Noen endringer i praksis på grunn av smittevern, men i hovedsak er alt som før. Håndhygiene og avstand er fortsatt viktig. Det en egen disk for innlevering av bøker(2 dager karantenetid) og en egen disk for bøker du vil låne. Vi har også byttet ut stoffstolene pga enklere renhold. 
 

Vi fortsetter med takeawaybibliotek hvis noen ønsker det, og til høsten blir det kveldsåpent på onsdager.

VELKOMMEN TIL GRONG FOLKEBIBLIOTEK!

 

 Tid og sted for åpning

Søndag 7. juni kl. 12.00.
Åpning ved gapahuken på ved Raudsjøen på Heia med ordfører Borgny Kjølstad Grande og Grong IL.
Parkering på Heia gjestegård. Enkel servering. Tur nr. 2 inn til Heggessetran etterpå for de som vil være med på det.
Åpninga blir utsatt ei uke pga av mye snø ennå på de fleste turene. Mange av turene vil ikke kunne bli merka til da heller, men vi legger ut fortløpende så fort vi får beskjed om at turene er merka.
 

Klippekort og brosjyre for Grongtur

Det er mulig å kjøpe brosjyren og klippekort via Vipps nr. 520807 ved åpninga, ellers på servicekontoret på Grong kommune, Grong Hotell og Coop Marked Harran.

Priser

Klippekort og brosjyre:

  • Voksne kr. 200,-.
  • Barn kr. 100,-. For barn til og med året de fyller 15 år.
  • Familiepris kr. 500,-.
  • Kun brosjyren koster kr 50,-.
 
Heia Gjestegård åpner 1. juni, så her er muligheter for å kjøpe seg middag etterpå om noen vil.  

Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag gir ut gratis skolesekker til alle som begynner i 1. klasse.

Skolesekkene er et viktig tiltak for trafikksikkerheten for de yngste skolebarna. De er laget i en godt synlig farge med reflekser på alle sider. De skal minne alle trafikanter på at de yngste skolebarna er i trafikken. Målet er at det skal bli tryggere å gå til skolen.

        

 

 

Åpningstider:

Mandag og onsdag, 08.00-15.00

Se vedlagte skjema for hvordan du går frem for å planlegge aktiviteter..

Gå til sjekkliste for smittevern (PDF, 122 kB)

I tillegg finnes det suplerende informasjon hos den enkelte bransje. Legger ut en liste her fortløpende som vi får vite mer.

Vi ønsker alle sammen velkommen til kommunehuset fra og med 11. mai.  Vi har laget noen kjøreregler som alle som besøker oss må forholde seg til.

Til toppen