Aktuelt

En ny versjon av passet kom 19. oktober 2020, og nasjonalt ID-kort kom 30. november 2020. 

Informasjonen er i hovedsak tiltenkt personer som skal kontrollere de nye dokumentene, eksempelvis banker, apoteker og butikker.

Passet kommer i nytt utseende. Det nasjonale ID-kortet kommer i to utgaver: Ett som kun kan brukes som legitimasjon (Grønn skrift), og ett som kan brukes som legitimasjon og til reiser (Rød skrift).

Overskrift...

   

     

 

Kommuner i Namdalen anmoder alle innbyggere om å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter.

Hjemreiser for studenter er å betrakte som en nødvendig reise.

Se for øvrig statsforvalterens råd om dette her: https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/koronavirus-covid-19/unnga-unodvendige-reiser/

Det er nå ekstra viktig å ivareta de generelle rådene og nasjonale anbefalingene, som du finner i lenken under.

 Link til helsedirektoratets sider om koronavirus

 

Søknadsfrist for hovedopptaket i barnehagene i Grong kommune er 1.mars 2021.

Her er link til informasjon om opptak, priser mv.

 

Det gjelder i hovedsak vakter på dag og kveld i helger. Hjemmetjenesten gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme. Det er økt behov for tilkallingsvikarer på helg fra 1.mars. Ønskelig med sykepleier/helsefagarbeider/sykepleiestudenter, også ufaglærte. 

Vi har ingen nye positive covid-19 tester i løpet av helgen. Det er vi veldig glade for.

Pr i dag er det 16 stykker som sitter i isolasjon og én som sitter i karantene. Flere er snart ferdig med sin isolasjon.

Forrige uke ble 270 stykker testet, og hittil i år (2021) har vi testet over 500 stykker. Det betyr at mange av innbyggerne i Grong er testet og vi har ikke oppdaget smitte som ikke er tilknyttet det utbruddet vi hadde ved Rønningen barnehage.

Selv om smittesituasjonen ser bedre ut må vi fortsatt holde avstand, vask hender, være hjemme ved sykdomssymptomer og bruk munnbind der det er vanskelig å holde anbefalt avstand.

Det er kommet noe flere vaksiner enn først antatt. I uke fem får Grong åtte hetteglass og i uke seks får vi ti hetteglass. Alle som skal bli vaksinert blir kontaktet.

Ta vare på hverandre!

Med vennlig hilsen

Borgny Grande
ordfører Grong kommune

Det er ingen positive covid-19 prøver så langt i dag, men vi har ikke fått svar på alle testene enda.

Barnehage

Vi planlegger å åpne Rønningen barnehage på mandag.

Grong barne- og ungdomsskole

Alle skoleklassene ved Grong barne- og ungdomsskole og Grong videregående skole som har vært i karantene er tilbake på skolen på mandag.

Husk avstand, og følg anbefalingene

Jeg minner om at vi fortsatt må holde avstand, holde karantenereglene, bruker munnbind der det er vanskelig å overholde anbefalt avstand, sprite og vaske hender.

Ta vare på hverandre! God helg!

Med vennlig hilsen

Borgny Grande

Ordfører Grong kommune

I skrivende stund er det 25 personer som har testet positivt på covid-19 siden 1.januar i Grong. Det er ingen endringer siden onsdag kveld. 
Vi ser en klar sammenheng mellom de positive testene etter 1.januar. Det er nærkontakter og husstandsmedlemmer til smittetilfeller som har testet positivt de senere dagene.  

 

Det ble tidligere i dag meldt om 6 nye personer som har testet positivt på covid-19 i Grong. Som følge av dette settes en klasse til ved Grong barne – og ungdomsskole i karantene.  

Det er i dag 29 personer som har testet positivt på covid-19 i Grong. 23 av disse har testet positivt etter 1. januar 2021.  

Det er gjennomført smittesporing på alle personer som har testet positivt. Vi ser en klar sammenheng mellom de positive testene etter 1.januar. Det er nærkontakter og husstandsmedlemmer til smittetilfeller som har testet positivt de senere dagene.  

6 personer har testet positivt på covid-19 tirsdagskveld, 26/1 2021. De positive testene er i sammenheng med tidligere smittetilfeller. 

Mer informasjon kommer. 


Borgny Grande
Ordfører 
tlf: 95 93 70 94 
 

Alle elever og ansatte som er i karantene i 1., 3., 4. og 5. klasse skal ta korona-test onsdag 27. januar. Dere vil i løpet av tirsdag 26. januar motta tekstmelding med informasjon om tidspunkt og sted for test. 

Det er ikke nødvendig å ringe koronatelefon for å få tidspunkt for test. 

 

Til toppen