Aktuelt

Det er mange som reagerer med uro på Korona-pandemien. Det er normalt og riktig å kjenne på bekymring i en slik tid. Alle som er sårbare for stress kan oppleve en økt aktivering og bli engstelige, irritable og opptre mindre rasjonelt enn ellers.

Informasjon om krisepakken

Korona-viruset, og lock-down som følge av dette, har skapt en meget spesiell situasjon, og krevende tider for næringslivet. Flere har opplevd å få forbud mot yrkesutøvelse i løpet av timer, mens andre opplever omsetningssvikt.
Denne artikkelen er en oppsummering av krisepakken til Stortinget.

Har du problemer med å betale kommunale fakturaer til rett tid så er det viktig at du tar kontakt med oss.

Dersom betalingsutsettelse gjelder fakturaer for husleie så tar du kontakt med Anett Sundvik på tlf. 913 30 641.

For alle øvrige fakturaer fra Grong kommune så tar du i utgangspunktet kontakt med Siv Granamo Strømsmo på tlf. 947 92 636. Er ikke hun tilstede så kan henvendelsene skje til Grethe Ness Formo på tlf. 909 32 741 eller Tone Røttesmo på tlf. 947 91 659.

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Eller er du under utdannelse? Bor du i Grong, da ønsker vi at du registrerer deg her.  

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg. 

Råd til befolkningen

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

 • Ikke oppsøk legekontoret dersom du har luftveissymptomer.
 • Ring koronatelefon 948 14 481 dersom du har symptomer og spørsmål
 • Ring Grong legekontor 74 31 22 00 ved henvendelser angående vanlig legetime. Fastlegen vil vurdere om du får time på legekontoret, eller om du får tilbud om telefonkonsultasjon.

For å bremse smittespredning stenges kommunehuset og NAV for besøk inntil videre. 
Oppgaver og funksjoner fortsetter som før.
Flere ansatte har hjemmekontor. Benytt telefon og e-post for å komme i kontakt med ansatte.

Sentralbordet: 74 31 21 00
NAV: 55 55 33 33

 

Grong kommune har satt kriseledelse i forbindelse med koronaviruset. En rekke tiltak for å redusere fare for spredning av viruset iverksettes nå.
 

Etter å ha hatt jevnlige møter om koronasituasjonen med alle i kriseledelsen de siste dagene, formaliserer vi nå at kriseledelsen settes. 


Grong kommunes samleside for informasjon om koronaviruset

Det er mye som skal informeres om. Her har vi samlet den informasjonen som er mest relevant slik situasjonen er i dag. De nyeste artiklene finner du under "Siste nytt i Grong".

Dette er ett av tiltakene som kommunen innfører  for å hindre og begrense smitte av koronavirus.

Med besøkende menes:

 • Pårørende og omgangskrets til beboere
 • Frivillige hjelpere.
 • Andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Det er kun ved kritisk sykdom at besøk kan gjennomføres, men da etter avtale med ledelsen på institusjonen.

 

For å stoppe spredning av Koronaviruset vil skoler, barnehager, voksenopplæringen, Gronghallen og Kuben kulturhus stenges fra kl. 18.00 12. mars 2020.

Grunnregel

Ingen elever møter på skolen eller barnehage i morgen fredag 13. desember

Unntak fra regelen 

Noen yrkesgrupper må på jobb og da møter de utfordringer med barnepass etc.
Jobber begge foreldrene innen én av sektorene i listen nedenfor og har barn som går på småskolen (1.- 4. klasse) eller barnehagen, skal barna møte som vanlig.

 • Styring og kritisk ledelse
 • Forsvar
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kartforsyning
 • Elektroniske kommnunikasjonstjenester, inkl. satelittbaserte tjenester
 • Transport
 • Apotekene

Ledere ved barnehagene og skolene skal sørge for at barna får et tilbud den dagene.

 

Til toppen