Aktuelt

Dette er siste gang det blir kjørt 50-timers kurs. Kurset går på språket norsk, i Grong i juni.

Ta kontakt med Monica Fiskum Ribe på Grong voksenopplæring for informasjon om pris og tidspunkt.

 

Musikkfondet skal fremme musikkutvikling hos utøvere fra/i Grong. Det åpnes for å søke bidrag fra fondet for utvikling av musikktalent på høyere regionalt nivå. Kan gjelde instrumental, sang, dans, komposisjon, direksjon samt anskaffelse av instrument.

Søknadsfrist 16. mai 2022

Send søknad

Søknad sendes Sverre Seems Musikkfond v/ Leif Johannes Sklett, Sklettvegen 52, 7870 Grong.

 

Pr. i dag 8. april, har det ikke kommet ukrainske flyktninger til Grong kommune.

Norge gir midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere. For at flyktninger skal komme videre i systemet og bosettes, må de først bli registrert hos politiet. Asylsøkere kan registrere seg flere steder i landet. Registreringen utløser rett til tilbud og tjenester. På grunn av mengden med ukrainske flyktninger, kan asylsøkere registrere seg flere steder i landet slik at kapasiteten øker.  Likevel er det fremdeles ventetid hos politiet.  

Grong kommune er klar til å ønske flyktninger velkommen til vår kommune. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har mye informasjon på sine nettsider. Her er en link.

 

Det vil i dag fredag 08.04.2022 bli foretatt sprengningsarbeider i forbindelse med utbyggingen av Nedre Fiskumfoss. Salven er beregnet i tidsrommet 11.00 – 16.00. 

I den forbindelse gjør vi oppmerksom på følgende konsekvenser:

  • Det kan forekomme død fisk i inntaksmagasinet som følge av trykkbølgen. Vannstand vil som omsøkt rolig bli senket til et minimum uten å risikere å komme under 50m3 pr.sek (minste vannføring som avtalt).
  • Det vil som følge av sprengningen bli en midlertidig økt blakking av vann i magasin og nedstrøms Nede Fiskumfoss.

Eventuelt observert død fisk eller andre uforutsette forhold/avvik i forhold til vannmiljø, vil bli rapportert til Statsforvalter etter terskelsalven.

 

Er du motivert og har mulighet til å jobbe med barn og voksne?

Ta kontakt snarest med styrer Ingri Gartland, tlf 950 90 209

Kommunestyret vedtok i går å bosette 40 personer i 2022. Kommunedirektøren gis fullmakt til å bosette ut over 40 flyktninger i 2022, dersom kapasiteten i kommunens tjenester muliggjør det. 

I kommunen har flyktningkonsulent Monica Jamt opprettet en arbeidsgruppe med medlemmer fra helse, skole, barnehage, personal, NAV, bolig og informasjon. Gruppa skal kartlegge behov og lage rutiner slik at bosettinga skal kunne gjennomføres på en så god måte som mulig.

For å lykkes er vi avhengig av det store engasjementet som folk har vist både i Grong og ellers i samfunnet. Vi fortsetter kartlegginga, og ber dere om å melde inn det dere har mulighet for å bidra med. Har du bolig eller hybler til leie? Møbler? Lyst å bidra i frivillig arbeid? Skjema kan fylles ut på nettsiden til kommunen. Dere kan også ringe servicekontoret på 74312100.

Skjema for kartlegging

Frivilligheten er viktig i integreringsarbeidet. Det å ha en møteplass, aktiviteter å delta i for både barn og voksne er viktig. Grong Frivilligsentral vil koordinere frivillig innsats i forbindelse med bosettinga. Vi håper mange lag, foreninger og enkeltpersoner melder sin interesse. 

Pr. i dag vet vi ikke når bosetting vil skjer og heller ikke hvem som kommer, men vi skal gjøre det vi kan for at flyktningene skal få det bra her i Grong.

 

I lys av situasjonen i Ukraina ønsker vi å bidra, og vil bistå de som nå kommer til Norge og trenger et trygt sted å være

Grong kommune får på bakgrunn av krigen i Ukraina en del spørsmål fra innbyggerne om tilfluktsrom og jodtabletter. Først og fremst er det viktig å si at Norge ikke er i en situasjon som tilsier behov for hverken tilfluktsrom eller jodtabletter per nå. Men samtidig er det bra at innbyggerne skaffer seg informasjon om disse forholdene. 

Grong kommune tilbyr fra og med 1. januar 2022 månedlig fakturering av kommunale avgifter. 

Kommunale avgifter består av vann, kloakk, slam, feiing, renovasjon og eiendomsskatt. 
Disse faktureres pr. idag kvartalsvis med forfall 20.2, 20.5, 20.8 og 20.11. 

Dersom du ønsker månedlig fakturering med forfall 20. i hver måned så tar du kontakt med oss. Dette gjør du ved å ringe sentralbordet på telefon 74 31 21 00 eller ved å sende en e-post til postmottak@grong.kommune.no .

 

 

Frisklivssentralen i Grong er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen.   

Les mer om tilbudet til Frisklivssentralen

Til toppen