Aktuelt

De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

Det er i dag 18.3.2020  avklart at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt pga. Corona utbrudd. Dette vil praktisk bli ordnet ved fratrekk på kommende faktura for april måned. Faktura for mars er allerede utsendt og skal betales som normalt.

 

Tilbakebetaling: Vi vil følge nasjonale retningslinjene i forhold til tilbakebetaling og vil fortløpende legge ut mer informasjon om dette. 

Kommunens barnehager og SFO er stengt, i første omgang frem til 29. mars.

For alle øvrige fakturaer fra Grong kommune så tar du i utgangspunktet kontakt med Siv Granamo Strømsmo på tlf. 947 92 636. Er ikke hun tilstede så kan henvendelsene skje til Grethe Ness Formo på tlf. 909 32 741 eller Tone Røttesmo på tlf. 947 91 659.

Oppdatert 24. mai 2020

For å forebygge smitte av koronaviruset er det begrenset tilgang til publikumsmottaket inntil videre.

Oppfølging og timeavtaler vil likevel bli gjennomført per telefon, ved videomøte eller ved fysisk møte om det er behov for det.  

Behovet for fysiske møter blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Ved akutt behov for nødhjelp, søknad om sosialhjelp eller økonomisk rådgivning ta kontakt oss på telefon: 45 83 78 40

For andre henvendelser ta kontakt på telefon: 412 60 587

Det er mange som reagerer med uro på Korona-pandemien. Det er normalt og riktig å kjenne på bekymring i en slik tid. Alle som er sårbare for stress kan oppleve en økt aktivering og bli engstelige, irritable og opptre mindre rasjonelt enn ellers.

Informasjon om krisepakken

Korona-viruset, og lock-down som følge av dette, har skapt en meget spesiell situasjon, og krevende tider for næringslivet. Flere har opplevd å få forbud mot yrkesutøvelse i løpet av timer, mens andre opplever omsetningssvikt.
Denne artikkelen er en oppsummering av krisepakken til Stortinget.

Har du problemer med å betale kommunale fakturaer til rett tid så er det viktig at du tar kontakt med oss.

Dersom betalingsutsettelse gjelder fakturaer for husleie så tar du kontakt med Anett Sundvik på tlf. 913 30 641.

For alle øvrige fakturaer fra Grong kommune så tar du i utgangspunktet kontakt med Siv Granamo Strømsmo på tlf. 947 92 636. Er ikke hun tilstede så kan henvendelsene skje til Grethe Ness Formo på tlf. 909 32 741 eller Tone Røttesmo på tlf. 947 91 659.

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Eller er du under utdannelse? Bor du i Grong, da ønsker vi at du registrerer deg her.  

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg. 

Tiltak ved Grong legekontor

For å beskytte innbyggere, samt sikre muligheten til å kunne tilby legevaktstjenester og øyeblikkelig hjelp, må legekontoret omprioritere en del oppgaver i tiden fremover.

Enkelte kontroller, blodprøver og andre konsultasjoner som ikke går under nødvendig helsehjelp kan bli utsatt på grunn av andre prioriterte oppgaver knyttet til koronaepidemien.

Kommuneoverlege Martin With Kielland vil i en tid fremover jobbe 100% med smittevern.

Råd til befolkningen

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

  • Ikke oppsøk legekontoret dersom du har luftveissymptomer.
  • Ring koronatelefon 948 14 481 dersom du har symptomer og spørsmål
  • Ring Grong legekontor 74 31 22 00 ved henvendelser angående vanlig legetime. Fastlegen vil vurdere om du får time på legekontoret, eller om du får tilbud om telefonkonsultasjon.

For å bremse smittespredning stenges kommunehuset og NAV for besøk inntil videre. 
Oppgaver og funksjoner fortsetter som før.
Flere ansatte har hjemmekontor. Benytt telefon og e-post for å komme i kontakt med ansatte.

Sentralbordet: 74 31 21 00
NAV: 55 55 33 33

 

Grong kommune har satt kriseledelse i forbindelse med koronaviruset. En rekke tiltak for å redusere fare for spredning av viruset iverksettes nå.
 

Etter å ha hatt jevnlige møter om koronasituasjonen med alle i kriseledelsen de siste dagene, formaliserer vi nå at kriseledelsen settes. 


Grong kommunes samleside for informasjon om koronaviruset

Til toppen