Aktuelt

I hht. eiendomsskattelovens § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.02.2020 og tre uker fremover. Listene er tilgjengelig på nettsiden og på kommunehuset

Alminnelig eiendomsskattesats er vedtatt til 7 promille for 2020. For bolig- og fritidseiendommer er satsen satt til 5 promille.

Ny alminnelig taksering for 2020 er nå gjennomført. Informasjon om ny takst vil bli utsendt til alle eiere. 

Skatteliste for offentlig ettersyn (PDF, 7 MB)

Eier eller takstmottaker kan klage på taksten som danner grunnlaget for skatt.

  • Klagen på taksten må fremsettes skriftlig innen 14.4.2020.
  • Klagen bør inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener at den fastsatte taksten er feil.
  • Klagen må undertegnes.

Klagefrist:

Tirsdag 14. april 2020

Hvor sender du klagen?

Grong kommune
Postboks 162
7870 GRONG

Hva skjer etter at klage er mottatt?

Sakkyndig nemnd vil så snart som mulig etter klagefristens utløp få oversendt klagen. Sakkyndig nemnd kan endre taksten i din favør dersom det finner det riktig. Hvis ikke skal klagen oversendes sakkyndig ankenemnd. Den sakkyndige ankenemnd foretar ny besiktigelse og setter ny takst. Den sakkyndige ankenemnd kan prøve alle sider av saken og kan endre taksten til din ugunst også.

 

Det nye coronaviruset har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019.

WHO har erklært Corona virusutbruddet som internasjonal folkehelsekrise. Kommuneoverlegen i Grong, i samarbeid med fastlegene, forholder seg til råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene.

Det antas at smittemåten er dråpesmitte, og viruset kan smitte mellom mennesker. Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet, og sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del av de smittede har fått lungebetennelse. Siste oppdatering rapporterer om at tiden fra smitte til sykdom er fra 2-12 dager. Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot viruset.

Grong kommune teknisk avdeling, søker etter sommervikarer i tidsperioden 01.05.2020-31.08.2020

Søknadsfrist: 30. mars. 2020

Søk stilling

Det vil være aktuelt med jobb på flere av kommunens bygninger, og forflytninger mellom byggene må påregnes.  

Daglig renhold etter oppsatt renholdsplan.

Arbeid på dag og kveldstid må påregnes.
Vi forsøker å legge til rette for arbeidstid på dagtid.

Søkere bør ha relevant erfaring, ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne, og fordel med kjennskap til bruk av renholdsmaskiner.

Lønn etter gjeldende vilkår.

Søknadsfrist: 30. mars 2020

Søknader behandles fortløpende, og det er av den grunn smart å søke så raskt som mulig.

Søk på stilling

 

 

 

 

Oppdatering - Koronaviruset

For å bremse smittespredning stenges politiet for besøkende.
Dette gjelder foreløpig frem til 29. mars.

Du kan ringe direkte til politiet i Grong

Politiet kan nås via direkte nummer til Birger Håpnes.
Han treffes på telefon 994 94 736
E-post: birger.johannes.hapnes@politiet.no.

Åpningstider Grong lensmannkontor

Mandag og onsdag 08:00–15:00.

Hva kan politiet hjelpe deg med?

Politikontakten kan svare på spørsmål og gi veiledning innen fagområder
som har med politiets oppgaver å gjøre.

Viktige nummer om du ikke får tak i lokalt politi

  • Politiets nødtelefon: 112.
  • Politiets sentralbord: 73 89 90 90 eller 02800.
     
Logo med teksten Offentlig ettersyn på en stor bokstav G i bakgrunnen.

Formannskapets innstilling vedr. årsbudsjett 2020 og rullering av økonomiplan 2020 - 2023 er tilgjengelig for offentlig ettersyn i 14 dager f.o.m. 4. desember 2019

  

Til toppen