Voksne som pårørende

Så nær som alle vil i kortere eller lengre perioder i livet komme i en situasjon der de er pårørende til andre mennesker som er syke, har funksjonsnedsettelser eller rusproblemer.

For å støtte deg i rollen som pårørende har kommunen samlet informasjon om hva som finnes av tilbud og tjenester i kommunen, og i regi av andre.