Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Det kan oppleves som overveldende å få et barn med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig å kunne finne informasjon når man selv er klar for det.

Her gir vi en oversikt over de ulike tjenestene som finnes for barn og unge.

Kommunale helsetjenester

NAV

Barnehage og skole

Brukerorganisasjoner

Denne siden er under utvikling.